Krosno wszczęło procedurę włączenia w granice miasta terenu nieczynnego lotniska Iwonicz, który kupiono od banku. Lotnisko jak na razie leży w dwóch sąsiednich gminach. Rada miasta jednogłośnie poparła projekt. Jednocześnie wyłączyła z komunalizacji ponad 13 hektarów gruntu, na którym zależy sąsiednim gminom.

Na sesję rady miasta Krosna zaproszono przedstawicieli samorządów, na terenie których leży lotnisko. Teren był sprzedawany jako całość i żadnej z gmin nie było stać na wykup gruntu. Zarówno Krościenko Wyżne, jak i Miejsce Piastowe miały pretensje do Krosna, że je ubiegło w kupnie i chce komunalizacji.

Jan Omachel, wójt Krościenka Wyżnego - Jeżeli Krosno odstąpiłoby przynajmniej w połowie od tego terenu poza lotniskiem i zostawiło to Krościenku i część lotniska tą zajętą pod stadiony sportowe, przekazała w formie darowizny bądź innej, na rzecz gminy Krościenko, pewnie byłyby to argumenty, które pozwoliłyby sprawę posunąć do przodu.

Wójt Miejsca Piastowego Marek Klara stwierdził, że Krosno powinno wycofać się z próby komunalizacji lotniska i odsprzedać gminie część leżącą w jej granicach.

- Gmina Miejsce Piastowe zamierza jeszcze podjąć kroki które zmierzają do skorzystania z prawa pierwokupu, którego gmina w moim mniemaniu została niesłusznie pozbawiona.


Radni Krosna wydzielili z terenu lotniska ponad 13 hektarów, o co wnioskował wójt Krościenka Wyżnego. Zagwarantowali też funkcjonowanie boiska sportowego w Targowiskach, należącego do gminy Miejsce Piastowe.

Jan Omachel, wójt Krościenka Wyżnego - Z tym musimy się po prostu oswoić i traktować to jako rozwiązanie kompromisowe, które dla naszych mieszkańców wspólnych, gmin Krosna i Krościenka jest dobre.

Powiększenie Krosna o ponad 150 hektarów terenu lotniska poprzedzą konsultacje społeczne.

Tomasz Soliński, z-ca prezydenta Krosna - W ślad za otrzymanymi stanowiskami od gmin i powiatów będziemy już gotowi z wnioskiem tak aby do końca marca złożyć ten wniosek do wojewody i poprzez wojewodę, właśnie do Rady Ministrów.

Krosno chce, żeby przez teren lotniska Iwonicz przebiegała arteria łącząca miasto z Drogą Krajową nr 19, a w przyszłości Via Carpathia. Obszar ten zostanie także wykorzystany pod budownictwo mieszkaniowe i inwestycje przemysłowe.