17 studentów podkarpackich uczelni jest wśród tegorocznych stypendystów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To nagroda w wysokości 15 tys. złotych za wybitne osiągnięcia naukowce, artystyczne i sportowe. Najwięcej prymusów studiuje na Uniwersytecie Rzeszowskim, ale stypendystami zostały także osoby uczące się na trzech innych uczelniach.

Spośród podkarpackich uczelni, to właśnie Uniwersytet Rzeszowski ma w tym roku najwięcej stypendystów, bo aż 11. W gronie tegorocznych stypendystów z naszego regionu jest również: troje studentów Politechniki Rzeszowskiej, dwoje Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie i jedna z WSPiA - Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

W całej Polsce stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dostało 645 studentów. Poza sukcesami naukowymi, liczyły się osiągnięcia artystyczne i sportowe.