Ekonomia Społeczna w gminie Lubaczów – od tego wszystko się zaczęło. Już kilkadziesiąt osób długotrwale bezrobotnych znalazło zatrudnienie dzięki podmiotom ekonomii społecznej. Gmina utworzyła tam w 2012 roku Klub Integracji Społecznej, który obecnie zamienił się w Centrum Integracji Społecznej. Do tego w Lubaczowie powstała wielobranżowa spółdzielnia socjalna oraz dodatkowa spółdzielnia prowadząca przedszkole. W instytucjach stworzonych przez lokalny samorząd osoby bezrobotne znajdują pracę lub przechodzą zawodowe szkolenia. Dzięki ekonomii społecznej gmina w dużym stopniu wyeliminowała problem bezrobocia.