Wydłużenie kadencji samorządów z 4 do 5 lat, odrębna komisja do liczenia głosów oraz obowiązkowa transmisja internetowa z lokalu wyborczego to niektóre zmiany w ordynacji wyborczej, jakie przegłosowano właśnie w Sejmie. 19 stycznia projektem ustawy zajmie się Senat. Szczegóły przedstawili w Rzeszowie posłowie Prawa i Sprawiedliwości z regionu: Krystyna Wróblewska, Andrzej Matusiewicz i Jerzy Paul.

Od wyborów planowanych w 2018 roku kadencje samorządów będą liczyć nie 4 jak obecnie, lecz 5 lat. Wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zacznie obowiązywać dwukadencyjność, co oznacza, że w gminie czy mieście, w których rządzili 2 kadencje, nie będą mogli ubiegać się o trzecią. Zmiany dotyczą też ważności oddanego głosu.

Andrzej Matusiewicz - Jeśli można stwierdzić dwie przecinające się linie, to jakiekolwiek dopiski, epitety na kartach, w takim przypadku głos uznaje się za ważny.

Przy wyborach będą pracować dwie 9-osobowe komisje. Pierwsza do godziny 21.00, czyli do czasu zakończenia głosowania, a druga po odbiorze protokołu, będzie liczyć głosy. Każdy obywatel będzie mógł śledzić pracę obydwu komisji w lokalu wyborczym dzięki internetowej transmisji video.

Krystyna Wróblewska - Te zmiany wynikają z tego, co się działo podczas wyborów. Uważamy, że wybory powinny być przede wszystkim transparentne. I te zmiany zapewniają transparentność.

Obowiązkowe będą również transmisje internetowe z sesji rad gmin, powiatów czy miast.

Jerzy Paul, poseł PiS - Transmitowane i udostępniane. Czyli wszystko, co będzie działo się na sesji będzie przedstawione mieszkańcom. Czyli każdy będzie mógł wejść na stronę internetową i będzie mógł daną sesję oglądnąć.

Upubliczniane będą również obligatoryjnie wszystkie głosowania radnych. Ponadto każdy, nawet najmniejszy klub, będzie miał prawo wprowadzić do porządku obrad 1 punkt.