Po 7 latach udało się uregulować jej status prawny, wyremontować ją i przekazać żołnierzom. Dzięki temu wszystkie pododdziały 14 dywizjonu artylerii samobieżnej będą mogły teraz bez przeszkód dostać się na poligon.

Kilkusetmetrowy odcinek drogi ułatwi jarosławskim żołnierzom dostanie się na plac ćwiczeń. Wcześniej 14 dywizjon artylerii samobieżnej musiał korzystać z dróg lokalnych i polnych. Wiązało się to z dużymi niedogodnościami, ponieważ wojsko musiało usuwać potem szkody, jakie wyrządził ciężki sprzęt.

Od 2010 r. jednostka starała się o uregulowanie statusu prawnego tej drogi, ponieważ droga miała trzech właścicieli. Część drogi było pod zarządem wojska, część pod zarządem kolei, a część własnością prywatną. Trwało to kilka lat, aby móc uregulować i móc zacząć inwestycję. Droga dziś została oficjalnie otwarta. Już od jakiegoś czasu korzysta z niej wojsko. Mieliśmy okazję zobaczyć pokaz sprzętu, dzięki któremu korzystanie z tej drogi i bezpieczny i skuteczny dojazd na poligon jest możliwy.

To jedna z kilku inwestycji, która dzięki przychylności Ministerstwa Obrony Narodowej i osobistemu zaangażowaniu ministra Michała Dworczyka stały się możliwe. Już nie tylko ciężki sprzęt gąsienicowy będzie mógł bez przeszkód dostać się na wojskowy plac ćwiczeń. Otwarcie nowej drogi umożliwi wjazd nawet samobieżnym haubicom goździkom.