Kampania Drugie życie trwać będzie od stycznia do maja 2018

Wystartowała REKRUTACJA do udziału w Kampanii DRUGIE ŻYCIE 2017/18. Zapraszamy szkoły ponadgimnazjalne z województwa podkarpackiego!
Po raz 3. firma Fresenius Medical Care Polska oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych zapraszają szkoły ponadgimnazjalne z województwa podkarpackiego do udziału w kampanii Drugie życie 2017/2018.

Drugie życie to informacyjno-edukacyjna akcja skierowana do szkół, które chcą poszerzać swoją wiedzę na temat transplantacji i gotowe są do działania w swoim lokalnym środowisku. Zapraszamy uczniów, którzy chcą:
• pogłębiać wiedzę na temat medycznych, prawnych i etycznych aspektów przeszczepiania narządów w naszym kraju,
• przez kilka miesięcy angażować się w działania edukacyjne dotyczące świadomego dawstwa narządów,
• promować w lokalnym środowisku ideę transplantacji i oświadczeń woli,
zdobyć czek w wysokości 2000 zł, który będą mogli przeznaczyć na dowolnie wybrany cel charytatywny!

Do udziału w projekcie wybranych zostanie 15 szkół. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Kampania Drugie życie trwać będzie od stycznia do maja 2018. W tym czasie Szkoła zobowiązana będzie do:
• udziału opiekuna i maksymalnie 3 uczniów w uroczystej inauguracji kampanii, która odbędzie się 18 stycznia 2018 r. w Rzeszowie (termin może ulec zmianie). Podczas spotkania młodzież zostanie wprowadzona przez ekspertów medycznych w temat transplantacji, jej medycznych, prawnych i etycznych aspektów oraz pozna historie pacjentów żyjących z przeszczepionym narządem. Każdy Zespół szkolny otrzyma także materiały promocyjne i edukacyjne: koszulki, naklejki, przypinki, oświadczenia woli, broszury edukacyjne;
• przeprowadzenia w swoim lokalnym środowisku autorskiej kampanii promującej ideę transplantacji, której kształt i zasięg zależeć będzie wyłącznie od kreatywności i zaangażowania szkolnych zespołów;
• nadesłania raportu ze zrealizowanych działań wraz z dokumentacją zdjęciową ze wszystkich przeprowadzonych akcji, w terminie do 1 czerwca 2018 r.

Przez cały okres trwania kampanii organizatorzy zapewniają szkołom wsparcie merytoryczne.

W czerwcu 2018 na podstawie nadesłanych raportów i dokumentacji wybrane zostaną 3 zespoły szkolne, których działania charakteryzować się będą najwyższym poziomem i skutecznością. Trzy najlepsze szkoły otrzymają czeki charytatywne w wysokości 2000 zł, które będą mogły przeznaczyć na wsparcie wybranej przez siebie inicjatywy charytatywnej.