Pod takim hasłem w Uniwersytecie Rzeszowskim odbyło się spotkanie poświęcone ustanowieniu oficjalnych relacji między Polską, a Stanami Zjednoczonymi.

W Rzeszowie o wspólnym dziedzictwie historycznym oraz jego wpływie na obecne i przyszłe relacje polsko-amerykańskie ze studentami Uniwersytetu rozmawiała konsul do spraw prasy i kultury Pam DeVolder. Podobne spotkania - zorganizowane przez Ambasadę Stanów Zjednoczonych w Warszawie i konsulat Generalny w Krakowie - odbyły się w 20 miastach Polski.

Tak rozpoczęły się przygotowane przez amerykańskie placówki dyplomatyczne obchody dwóch rocznic. Stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości i rok późniejsze - nawiązanie stosunków dyplomatycznych między oboma krajami.