Osiemnastowieczna synagoga z Połańca, rekonstruowana w sanockim Muzeum Budownictwa Ludowego, doczekała się montażu witraży. Wykonano je w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie.

Witraże powstały w pracowni Piotra Cieślika. Ponad pół roku zajęło mu studiowanie dokumentacji i precyzyjne przeskalowanie zachowanych rysunków, co pozwoliło odtworzyć symbolikę, kształty i kolorystykę. Znacznie łatwiej było dobrać szkło witrażowe, bo ręcznie wytwarza je huta w Jaśle, według różnych receptur, także tych średniowiecznych. Barwne szklane judaika, ozdoby i napisy związane z ich fundatorami można już oglądać w całej okazałości.

Rekonstruowana XVIII wieczna synagoga z Połańca jest zadaszona, ma już podłogi i zwierciadlane sklepienie. W pracowni muzeum odtwarzane jest wyposażenie bożnicy: bima, czyli podest, na którym czytano Torę oraz szafa, w której ją przechowywano. Ostatnim etapem będzie odtworzenie na podstawie zachowanej dokumentacji polichromii pokrywającej niegdyś wnętrze synagogi. Zakończenie najważniejszych prac rekonstrukcyjnych planowane jest na przyszły rok, czyli jubileusz 60-lecia istnienia muzeum skansenu.