Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu rozpoczyna nowy projekt edukacyjny za ponad 12 milionów złotych. Jako pierwsza uczelnia zawodowa w województwie podpisała umowę na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Kupiony zostanie sprzęt m.in. do 18 laboratoriów, dzięki któremu studenci będą mogli lepiej przygotować się do wymagań rynku pracy. Dofinansowanie dostaną także cztery inne wyższe szkoły zawodowe w regionie - łącznie będą to 64 miliony złotych.

Krzysztof Rejman, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu- Będziemy mieli szansę na to, że uczelnia będzie miała nowoczesny sprzęt. Za te pieniądze kupimy komputery z najnowszym oprogramowaniem, doposażymy laboratoria, a kształcimy między innymi w zakresie budownictwa, geodezji i kartografii, informatyki, pielęgniarstwa, ale i w zakresie przedmiotów humanistycznych i społecznych. Dzięki temu będziemy mogli kształcić studentów na najwyższym poziomie.

Maria Kurowska, wicemarszałek województwa - Jako województwo stawiamy na szkolnictwo zawodowe, nie tylko na poziomie szkół średnich, ale i wyższych. Projekt ten przyniesie realne korzyści, nie tylko uczelni ale lokalnym przedsiębiorcom, bo wszystkie umiejętności, które studenci nabędą - w przyszłości przełoży się na dobra pracę.