Profesor Leszek Trybus otrzymał dziś tytuł Doktora Honoris Causa Politechniki Rzeszowskiej. Na tej uczelni przez ponad 30 lat kierował Katedrą Informatyki i Automatyki. Senat Politechniki wyróżnił profesora Trybusa za pracę na rzecz rozwoju rzeszowskiego ośrodka akademickiego i osiągnięcia naukowe.

Politechnika Rzeszowska to miejsce, z którym związane jest całe zawodowe życie profesora Leszka Trybusa. Po studiach na krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie rozpoczął pracę w rzeszowskiej Wyższej Szkole Inżynierskiej, a tuż po powstaniu Politechniki kierował największą jednostką uczelni - Katedrą Informatyki i Automatyki.

W ciągu 40 lat profesor opublikował ponad 200 prac poświęconych między innymi: projektowaniu robotów i komunikacji mikrokomputerowej. Dzięki niemu Politechnika nawiązała też współpracę z kilkunastoma ważnymi w kraju i za granicą ośrodkami przemysłowymi. Od 25 lat profesor Leszek Trybus jest także członkiem Komitetu Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk.

Fot. arch. Fot. arch. W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się dziś konferencja naukową: Rodzina online, czyli odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych. Rodzice, pedagodzy, dyrektorzy szkół oraz członkowie stowarzyszeń i organizacji społecznych działających na rzecz wychowania młodzieży dyskutowali między innymi o tym, jak wyjaśniać, ale i kontrolować korzystanie przez młodych ludzi z sieci. Przedstawiono także wyniki raportu NASTOLATKI 3.0, z którego wynika, że ponad 93 procent nastolatków codziennie korzysta z Internetu, a ponad 60 proc. styka się z cyberprzemocą. Niepokoi to, że o takich zdarzeniach młodzież bardzo rzadko powiadamia rodziców lub nauczycieli.

Fot. arch. Fot. arch. 71 uczniów podkarpackich podstawówek, gimnazjów i szkół średnich, ale też studentów, odebrało dziś stypendia marszałka województwa dla uzdolnionej młodzieży z regionu. To jednorazowe wsparcie w wysokości od 800 do dwóch tysięcy złotych dla tych, którzy w ciągu ostatniego roku osiągnęli bardzo dobre wyniki sportowe, ale też zwyciężyli w olimpiadach naukowych lub konkursach artystycznych. Jak podkreślał marszałek województwa, "inwestycja w talenty to najlepsza inwestycja w przyszłość". Co roku samorząd województwa podkarpackiego przeznacza na stypendia dla zdolnej młodzieży ponad 4 i pół miliona złotych.