Na terenie RDLP w Krośnie zinwentaryzowano prawie 250 kapliczek o interesującej historii i architekturze. Te pamiątki przeszłości ukryte w leśnych ostępach są ostoją narodowej tradycji i kultury. Zatem godna upowszechnienia jest też troska leśników o ich kondycję. W ostatnich latach wiele kapliczek zostało odnowionych, zdecydowana większość z nich ma swoich stałych opiekunów i sympatyków. Wiele z nich ma bardzo ciekawą przeszłość, którą warto przybliżyć szerszej publiczności. W programie pokazanych zostanie kilka najbardziej interesujących obiektów.