Debata z udziałem Władysława Ortyla - marszałka woj. podkarpackiego, min. Adama Hamryszczaka - Sekretarza Stanu Ministerstwa Rozwoju, Bartosza Skwarczka - Prezesa Zarządu G2A, Adama Sikorskiego - Prezesa Stowarzyszenia Polska Grupa Motoryzacyjna, Dawida Cyconia - Prezesa Zarządu ML System S.A., Marcina Słowika - Dyrektora Fibrain Sp.z o.o.