W programie: Spółdzielnia Socjalna "Konar" z Tarnobrzega. Instytucja będąca podmiotem ekonomii społecznej. Pracuje w niej ponad 20 osób zajmujących się prowadzeniem baru, cateringiem. Jako placówka gastronomiczna spółdzielnia prowadzi z pomocą finansową miasta - dożywianie najuboższych. Wspomaga tez ludzi samotnych i starszych - dostarczając im do domów tanie obiady.