Atmosferę tamtych dni z listopada 1918 roku najlepiej dokumentują plakaty i afisze zgromadzone w Archiwum Państwowym w Przemyślu. Pokazują emocje, ale i problemy towarzyszące tworzeniu polskiego państwa po 123 latach niewoli. Ale także wartości jakim wolna Ojczyzna miała się kierować.

11 listopada 1918 roku na ulicach Przemyśla pojawił się jeden z prezentowanych plakatów. Wydała go Polska Rada Narodowa informując mieszkańców, że władza zaborców się skończyła i odradza się wolna Polska. Wzywała też wszystkich do włączenia się w budowę nowego państwa. Kilka dni później powołana została w Przemyślu tymczasowa rada miejska, w której skład weszło 50 osób reprezentujących wszystkie narodowości i zawody.

Inne afisze wzywały do płacenia podatków potrzebnych na polską armię oraz zasiłki dla wdów i sierot. I ostrzegały przed rozsiewaniem nieprawdziwych informacji. Ale są także te wskazujące jakimi wartościami będzie kierować się wolna Polska. Precz z dawną korupcją, protekcją, przekupstwem i kradzieżami - pisano.

W przemyskim archiwum państwowym zachowały się także plakaty pokazujące jak w czasach II Rzeczypospolitej świętowano rocznice odzyskania niepodległości. W Przemyślu były one szczególnie uroczyste - obchodzono je nawet na poszczególnych osiedlach. W mieście rozbrzmiewały syreny, a na minutę zatrzymywano ruch na ulicach. O tej samej godzinie - za wolną Polskę - modlono się w czterech świątyniach - katedrach: rzymsko i greckokatolickiej. A także w synagodze i zborze ewangelickim.

Oficjalnie 11 listopada został ustanowiony świętem państwowym dopiero w 1937 roku, ale obchodzono jest już od 1920 roku. W 1924 roku w Przemyślu powołano komitet budowy pomnika Orląt - upamiętniających młodych mieszkańców, którzy walczyli o miasto z oddziałami ukraińskimi i rosyjskimi. Takie plakaty zachęcały do przekazywania datków na powstanie monumentu. Odsłonięto go w 20 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada 1938 roku. Pomnik przetrwał tylko 2 lata został zniszczony podczas niemieckiej okupacji. Odbudowano go dopiero w 1994 roku.