20 listopada mija 50 lat od śmierci ks. Józefa Skoczyńskiego – pierwszego kapłana, proboszcza, przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej w Stalowej Woli. Został posłany przez Kurię Biskupią w Przemyślu jako kapłan z czternastoletnim doświadczeniem duszpasterskim, w styczniu 1939 r., do osiedla robotniczego przy budowanej w ramach projektu Centralnego Okręgu Przemysłowego Hucie Stalowa Wola, z zadaniem utworzenia parafii. Kilka miesięcy później wybuchła II wojna światowa. Ks. Józef Skoczyński zapisał się w pamięci mieszkańców Stalowej Woli i w dokumentach, które po nim pozostały jako wspaniały kapłan, społecznik, w wielu trudnych sytuacjach czasu wojny i latach komunizmu, mąż opatrznościowy. Zainteresowała się nim stalowowolska młodzież.

W pracę włączyli się też starsi mieszkańcy miasta. I tak powstał niezwykły film, oparty na dokumentach, z udziałem ponad 50 osób. W realizacji filmu rolę wiodącą spełniła uczennica II klasy Liceum Samorządowego - Julia Butryn.

Film powstał w ramach projektu: ”Historia mówiona. O postawach patriotycznych ludzi ze Stalowej Woli w czasach PRL” zrealizowanego przez Muzeum Jana Pawła II w Stalowej Woli, dofinansowany z budżetu Gminy Stalowa Wola.