Stowarzyszenie Opieki nad Starym Cmentarzem w Rzeszowie od 15 lat ratuje zabytkowe nagrobki. Udało się wyremontować prawie 180. Co roku podczas kwest zbierane są pieniądze na kolejne. Jubileusz jest okazją wyróżnić tych, którzy od lat działają i wspomagają stowarzyszenie.

Stary Cmentarz w Rzeszowie został założony w 1792 roku, czyli dwa lata po powstaniu warszawskich Powązek. To tu przez ponad 100 lat chowani byli mieszkańcy miasta, w sumie około 40 tysięcy osób. Zamknięta od wielu lat nekropolia to dziś cenny zabytek pokazujący historię Rzeszowa i jego dawnych mieszkańców.

Na nekropolii pochowani są nie tylko dawni burmistrzowie, lekarze i prawnicy. Ale także wielu narodowych bohaterów - uczestników między innymi powstania styczniowego. Wiele nagrobków to cenne dzieła sztuki kamieniarskiej i niezwykłe wzruszające świadectwa pamięci o tych, którzy odeszli. To właśnie takie pomniki od 15 lat ratują przed zniszczeniem członkowie rzeszowskiego stowarzyszenia.

W tym czasie na ponad 600 nagrobków udało się odnowić 176. Środki pochodzą z różnych źródeł to między innymi dotacje konserwatora zabytków i samorządu Rzeszowa. Ale przede wszystkim pieniądze zbierane są podczas listopadowych kwest. Angażuje się w nie wielu wolontariuszy. A podczas każdej takiej zbiórki rozdawane są publikacje przypominająca historię cmentarza.

Podczas uroczystości 15-lecia działalności Stowarzyszenia Opieki nad Starym Cmentarzem w Rzeszowie wręczono pamiątkowe medale dla osób wspierających jego działalność. Jedno z nich pośmiertnie przyznano Józefowi Konkelowi działaczowi opozycji, a później Solidarności, który w kwestach uczestniczył 13 razy.