Województwo podkarpackie to swoista księga natury. Bogactwo przyrody jest tu ogromne, a potrzeba ochrony środowiska naturalnego wprost proporcjonalna do piękna terenów, jakie zajmuje region. W parze z walorami przyrodniczymi regionu idą cenne obszary krajobrazu chronionego, mające bogatą historię, atrakcyjne pod względem ukształtowania terenu , ale też architektury.
Program realizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma uczyć wrażliwości na piękno natury, uwrażliwia na potrzebę ochrony środowiska i prowadzenia rolnictwa opartego na naturalnym wypasie zwierząt. Program eksponuje też rolę pszczół i owadów zapylających w życiu ludzi.
Podkarpacie - bogata księga natury
do góry