W Przemyślu w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej zainaugurowano nowy rok akademicki, 17 w historii uczelni.

W przemyskiej PWSW studiuje około 1200 studentów, w tym około jedna trzecia z Ukrainy. Na pierwszy rok studiów uczelnia przyjęła 360 osób. Wśród 13 kierunków popularnością cieszą się techniczne: mechatronika, inżynieria środowiska, bezpieczeństwo i produkcja żywności oraz najnowszy kierunek inżynieria transportu i logistyki. PWSW kształci na studiach licencjackich i inżynierskich, planuje otwarcie studiów magisterskich na kierunkach społecznych. Rektor podziękował władzom miasta za pomoc w udzielaniu stypendiów dla najlepszych studentów. Prosił o dalszą współpracę z uczelnią, bo jak się wyraził „nie może być silnej uczelni bez wsparcia miasta, i nie może być znaczącego miasta bez wyższej uczelni".