Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej świętuje jubileusz stulecia. W Krakowie uhonorowano weteranów walk o wolną Polskę, którzy swoje zdrowie poświęcili Ojczyźnie. Byli wśród nich także przedstawiciele naszego regionu.

Sto lat temu jako pierwsi zorganizowali się inwalidzi wojenni z Galicji, dlatego jubileusz obchodzony jest w Krakowie i Rzeszowie. Związek Inwalidów Wojennych RP od początku skupiał weteranów walk bez względu na ich narodowość, wyznanie i przebyte szlaki bojowe. Wielu z nich walczyło o Polskę w czasie wojen światowych, a szykany i traumatyczne przeżycia dotknęły ich także w latach czterdziestych i pięćdziesiątych.

Dziś inwalidzi wojenni dostali jubileuszowe medale na stulecie Związku i podziękowania za wierność Ojczyźnie. Związek Inwalidów Wojennych zrzesza w całej Polsce ponad 10 tysięcy osób. Działają w 17 okręgach i ponad 200 oddziałach. Właśnie wydali swoją historię, która opowiada o stuletniej działalności Związku.