Reporterska relacja z festiwalu KARPATY FEST jaki odbył się w Mukaczewie na zamku Palanok. Spotkali się tam mieszkańcy terenów przygranicznych Polski, Ukrainy i Białorusi. Rozmawiano o szansach rozwoju tych terenów w ramach międzynarodowego programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014 – 2020. Autorka Jolanta Zaręba pokazała również przykład udanej realizacji projektu – POLSKO – UKRAIŃSKIE CENTRUM HODOWLI I PROMOCJI KONIA HUCULSKIEGO.