Jolanta Zaręba z TVP3 Rzeszów wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Karpaty Fest, który odbywał się w dniach 15-16 września w Mukaczewie na Ukrainie. Festiwal został zorganizowany przez Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Dnia Współpracy. Podczas paneli tematycznych uczestnicy omawiali wspólne dziedzictwo kulturowe i historyczne oraz szansę na jego rozwój i promocję.