Kolejne pieniądze dla podkarpackich szpitali z Regionalnego Programu Operacyjnego. Tym razem 160 mln złotych trafi do 16 placówek powiatowych. Zostaną przeznaczone na zakup sprzętu, rozbudowę oddziałów, głownie bloków operacyjnych i tworzenie nowych. Najlepsze wnioski szpitali już zostały wybrane, a jeszcze w tym roku zostaną podpisane umowy na dofinansowanie inwestycji.

Szpital w Łańcucie dzięki unijnemu dofinansowaniu chce rozbudować oddział anestezjologii i intensywnej terapii, oraz blok operacyjny. Rzeszowski ZOZ nr 1 ma plany związane z nowym traktem porodowym. Przeworski ZOZ chce poprawić dostęp do diagnostyki obrazowej i endoskopowej oraz leczenia operacyjnego. Te i inne plany szpitali związane są z inwestycjami w rozbudowę i doposażenie placówek. Ich wartość waha się od 2 do 50 mln złotych, a wysokość dofinansowania to nawet 10 milionów. W sumie wnioski złożyło 19 placówek, 16 dostanie dofinansowanie jeszcze w tym roku. Trzy pozostałe w przyszłym. Wcześniej, podobne wsparcie w ramach RPO dostały szpitale wojewódzkie. Było 220 milionów złotych.

konferencjA w ramach VII Tygodnia Wychowania konferencjA w ramach VII Tygodnia Wychowania "Wzrastać dla dobra" - pod takim hasłem pedagodzy z całego Podkarpacia spotkali się na konferencji w ramach VII Tygodnia Wychowania, która odbyła się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim. Nauczyciele szkół podstawowych i średnich, ale też wychowawcy domów dziecka, ośrodków opiekuńczych i szkolno-wychowawczych, dyskutowali o tym, co mogą i powinni zrobić wspólnie z rodzicami, aby dzieci czuły się bezpieczne, a przy tym uczyły się poczucia odpowiedzialności oraz wrażliwości na potrzeby innych. Dobry wychowawca - jak podkreślano, nie chce uzależniać wychowanka od siebie, ale pokazać dziecku jak mądrze korzystać z wolności.

Rozstrzygnięto XV edycję konkursu na Bezpieczne Gospodarstwo Rolne Rozstrzygnięto XV edycję konkursu na Bezpieczne Gospodarstwo Rolne W Rzeszowie rozstrzygnięto XV edycję konkursu na Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. W tym roku na Podkarpaciu zgłosiło się do niego 168 gospodarstw. Do wojewódzkiego finału zakwalifikowano 10. Wszyscy odebrali nagrody w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy. Konkursowa komisja sprawdzała przede wszystkim stan budynków i podwórek, instalacji elektrycznych i maszyn. Wszystko to, co ma związek z bezpieczeństwem, bo konkurs KRUS to jeden ze sposobów na podnoszenie świadomości w tym zakresie. Zwycięzcami konkursu na etapie regionalnym zostali Dorota i Kazimierz Dąbrowscy z Dębowca i to oni wezmą udział w eliminacjach krajowych konkursu.