Uroczystość wręczenia Krzyży Orderu Odrodzenia Polski Henrykowi Atemborskiemu i Henrykowi Lutakowi.