W skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy rozpoczęły się 25. Europejskie Dni Dziedzictwa na Podkarpaciu. Plenerowe widowisko zatytułowane „Mity Słowian” było jednym z wielu, organizowanych w krajach Europy. Wszystkie mają przybliżać dorobek kultury Starego Kontynentu.

Tylko na Podkarpaciu, w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa zaplanowano 13 dużych wydarzeń kulturalnych. Rozpoczęło je widowisko o stworzeniu świata według mitów Słowian.

Paweł Madej, kier. Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja - Świadomość naszych tradycji również sięgająca dalej niż X wiek po Chrystusie jest bardzo istotna dla uświadomienia sobie naszych korzeni.

Widzowie obejrzeli między innymi mit o stworzeniu świata przez boga Peruna. Do inscenizacji stworzenia ziemi i człowieka, posłużył staw w środku słowiańskiej osady skansenu archeologicznego. Przedstawienie pokazywało też Bożydara, wojownika trzcinickiego grodu.

Sławomir Bator, narrator inscenizacji - Jest to postać, która jest takim konglomeratem, bohaterów jednocześnie bylin wschodniosłowiańskich tak samo i sag skandynawskich bardzo dużo ma wspólnego z bohaterami starożytnymi, takim chociażby jak Orfeusz który zszedł do Tartaru by odzyskać Eurydykę.

Bożydar, dla ratowania córki władcy trzcinickiego grodu w kontaktach z pozaświatami spotyka mityczne postaci i przeżywa wiele przygód. Wszystko wpisuje się doskonale w epikę bohaterów z czasów wczesnośredniowiecznych. Ma już związek ze wspólnym dziedzictwem kultury europejskiej.

Michał Duda, rekonstruktor - Oczywiście, że możemy brać jakieś wzorce, wtedy jednym z podstawowych praw wolnego człowieka było prawo do obrony siebie, swojej rodziny, dzisiaj nie jest to aż tak proste jak kiedyś, dziś musimy wzywać do tego jakichś innych obrońców kiedyś każdy miał prawo bronić się sam.

Inscenizacjom towarzyszyły pokazy jeździectwa, łucznictwa i władania bronią białą. Rekonstruktorzy w strojach z epoki demonstrowali siłę wojowników, kunszt wyrobu broni i zręczność posługiwania się średniowiecznym orężem.

Krystyna Łopata
, rekonstruktorka - Przedstawiamy widzom jakby ten fragment historii, w formie takiej lekcji żywej po prostu historii. Wiadomo, że wiedza, jakieś fakty które widzimy słyszymy o nich utrwala nam się bardziej jak suchy tekst przeczytany w książce.

Podkarpackie instytucje kultury włączyły się w Europejskie Dni Dziedzictwa po raz trzynasty. Oferty dla zwiedzających przygotowało 30 instytucji.

Jan Gancarski, dyr. Muzeum Podkarpackiego w Krośnie - Dziedzictwo musimy chronić aby przetrwało ono dla przyszłych pokoleń. Europejskie Dni Dziedzictwa służą do tego aby to dziedzictwo jeszcze bardziej rozpropagować, aby pokazać wszystko to co się na co dzień nie pokazuje, aby wszyscy mogli zetknąć się z zabytkami bo jest to wielkie święto zabytków.

Kolejna odsłona tego święta odbędzie się w trzeci weekend września.