W Rzeszowie gościła delegacja z Iraku, z prowincji Basra - ekonomicznego centrum kraju. Dziś w starostwie podpisano porozumienie o współpracy gospodarczej pomiędzy powiatem rzeszowskim, Specjalną Strefą Ekonomiczną Starachowice, regionem Basra i Izbą Przemysłową znajdującą się w tej prowincji. Wcześniej iraccy przedsiębiorcy odwiedzili podkarpackie firmy.

W delegacji z Iraku byli przedsiębiorcy reprezentujący różne gałęzie przemysłu: od wydobycia ropy naftowej, sektor budownictwa, po przemysł spożywczy. Wszyscy działają w jednym miejscu - prowincji Basra na północy kraju. To centrum ekonomiczne skupiające około 30 tysięcy firm. Jak podkreślali przedstawiciele irackiej delegacji, państwo chce współpracować z polskimi firmami, które pomogły odbudować prowincję Basra.

Podpisane dziś porozumienie ma ułatwić współpracę gospodarczą. Dzięki niemu łatwiej będzie też realizować projekty związane z edukacją, medycyną i rynkiem turystycznym.