Zakłady aktywności zawodowej, centra integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie socjalne – w województwie podkarpackim działa już kilkaset podmiotów ekonomii społecznej. Wszystkie stworzyły miejsca pracy lub rehabilitacji osobom niepełnosprawnym, długotrwale bezrobotnym czy wykluczonym społecznie.
W programie docieramy do tych miejsc, gdzie powstają placówki zmieniające życie i losy ludzi dotąd niezauważonych. Pokazujemy jak bardzo ich losy odmienia nowe lub często – pierwsze (!) miejsce pracy, jakim wsparciem jest dla nich w ciężkiej chorobie lub znacznej niepełnosprawności.
Społeczne Podkarpacie
do góry