W Dobrzechowie w powiecie strzyżowskim odbyła się ogólnopolska inauguracja nowego roku szkolnego. Premier Beata Szydło zapowiedziała podwyżki dla nauczycieli, a minister edukacji Anna Zalewska ogłosiła powstanie krajowego programu doskonalenia pedagogów.

Ogólnopolską inaugurację nowego roku szkolnego rozpoczęła msza święta przed Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie z udziałem premier i minister edukacji, władz województwa i uczniów z powiatu strzyżowskiego. Premier Beata Szydło mówiła w Dobrzechowie, że początek nowego roku szkolnego to początek nowej dobrej szkoły, dobrej, to znaczy nowoczesnej i otwartej, ale opartej o polskie i europejskie wartości. To będzie szkoła, która jak podkreślała premier, da równe szanse wszystkim uczniom, bez względu na status społeczny i taka, która w ośrodkach takich jak w Dobrzechowie będzie kształcić fachowców potrzebnych nowoczesnej gospodarce. Premier dziękowała wszystkim zaangażowanym w przygotowanie reformy oświaty.

Premier zapowiedziała też 15% podwyżki dla nauczycieli. Płace mają wzrosnąć w ciągu 3 lat, pierwsza podwyżka będzie już w II kwartale przyszłego roku. Zapewniła też, że rząd przekaże kolejne pieniądze na zmiany związane z reformą oświaty. W tym roku to 300 milionów, w przyszłym 150 milionów w roku i 200 w roku 2019. Minister Anna Zalewska zapowiedziała z kolei krajowy program doskonalenia nauczycieli. W nowej zreformowanej szkole nauczanie ma ułatwić nowa podstawa programowa, która jak mówiła minister, daje większą swobodę nauczycielowi i pozwala dopasować sposób uczenia do danej klasy. Inauguracja nowego roku szkolnego odbywała się w Dobrzechowie, bo w nowym zreformowanym systemie oświaty szkoły uczące zawodu odgrywają ważną rolę. W Centrum Kształcenia Praktycznego naukę rozpoczną m.in. uczniowie szkoły branżowej I stopnia. Jej absolwenci będą mogli kontynuować naukę w kończącej się maturą szkole II stopnia. To centrum z nowocześnie wyposażonymi pracowniami pomaga w praktycznej nauce zawodu.

Podczas uroczystej inauguracji na uczniów pasowani zostali pierwszoklasiści. Życzenia uczniom i nauczycielom złożyła wojewoda Ewa Leniart. Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie powstało 3 lata temu, kosztowało 14 milionów złotych, uczy między innymi przyszłych mechaników i operatorów obrabiarek skrawających.