140 uczniów z Żyznowa, Godowej, Grodziska i Żarnowej przychodzi w czasie wakacji do szkoły choć nikt ich do tego nie zmusza. Projekt "Wakacje z eksperymentem" to połączenie nauki i zabawy. Atmosfera jest luźna i co najważniejsze, nie ma ocen. Dzieci przez eksperymenty poznają chemię, fizykę, biologię i robotykę. Są też pokazy z użyciem mikroskopów i gry logiczne.

Każdy dzień na wakacjach z eksperymentem, to inny blok tematyczny. Jeden z nich rozpoczęły zajęcia z ekologii. Dzieci dowiedziały się, dlaczego każda bateria to niewielka bomba ekologiczna i dlaczego nie wolno jej wyrzucać do śmieci. W innym zadaniu dzieci musiały zapamiętać wszystkie rodzaje odpadów ukrytych pod kocem, na zapisanie tego w pamięci było niewiele czasu. Była rywalizacja i rożne strategie na wygraną. Zwycięzcy wymyślili, że jedna z osób z grupy zapamięta odpady papierowe, inna metalowe, a kolejna plastikowe. Wszystko to ma zmienić podejście dzieci do środowiska. Emocje były ogromne, to też nauka strategii i współdziałania w grupie przez zabawę, bo szybko okazało się, że liczy się nie tempo, a współdziałanie i precyzja.

Na zajęciach z biologii tematem były owady, a w zajęciach uczestniczyły żywe karakany. Tu pomocne były mikroskopy, w kolejnych blokach tematycznych dzieci będą też budować proste przyrządy i programować roboty.

W całej gminie w zajęciach uczestniczy 140 uczniów z 4 szkół. Wszystko jest za darmo, także poczęstunek. W ramach projektu, do szkół trafiło też nowoczesne wyposażenie: zestawy do nauki programowania, tablice interaktywne z projektorami, drony i mikroskopy.