Sześć podkarpackich uczelni dostanie milion złotych z budżetu samorządu województwa. Dziś w Rzeszowie zostały podpisane umowy w tej sprawie. Pieniądze pozwolą na zakup specjalistycznej aparatury, a skorzysta m.in. Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki.

Po 40 tysięcy złotych dostaną także Wyższe Szkoły Zawodowe w Jarosławiu i Tarnobrzegu. Politechnika za przyznane pieniądze chce dofinansować zakup samolotu szkolnego i doposażyć symulator lotu. Uniwersytet kupi aparaturę badawczą dla Zakładu Chemii Medycznej oraz dla wydziału biologiczno-rolniczego. Będzie to sprzęt do badania parametrów win, bo uczelnia chce uruchomić pierwszy w Polskie kierunek kształcący enologów.

W ciągu ostatnich 12 lat samorząd województwa przekazał ze swojego budżetu podkarpackim uczelniom 18,5 miliona złotych. Niezależnie od tego pośredniczy w przekazywaniu wielomilionowych dotacji unijnych na projekty naukowe.