W  programie rozmowy z uczestnikami XVII Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych Rzeszów 2017. Pokażemy też fragmenty koncertu Folklor Narodów Świata.