Na dzisiejszej sesji Sejmiku Województwa, minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, mówił o sieci szpitali. Jak podkreślał, nowa ustawa nie oznacza likwidacji jednostek, które się w niej nie znajdą.

Przed otwarciem dzisiejszej sesji, w Urzędzie Marszałkowskim wystąpiły dwa zespoły taneczne, które wzięły udział w XIII Międzynarodowym Festiwalu Dzieci Gór i Dolin w Niebocku. Grupa Akcen z Moskwy zaprezentowała taniec "Kobiety Rosji", zaś Poparatz Kvetka ze Słucka na Białorusi "Taniec Pracy" oraz "Wesołą Polkę Witebska".