Ruch Kukiz'15 rozpoczyna przygotowania do przyszłorocznych wyborów samorządowych. Dziś, także na Podkarpaciu, uruchomiana została specjalna strona internetowa, poprzez którą mogą zgłaszać się wszyscy chętni do kandydowania. Kukiz'15 szuka ludzi, którzy chcą zrobić coś dla swoich miast czy gmin, a nie chcą angażować się w działalność partii politycznych.

Przedstawiciele Ruchu Kukiz'15 twierdzą, że samorządami, nie tylko na szczeblu wojewódzkim, zawładnęły partie polityczne. Tymczasem oni chcą oddać samorządy obywatelom, ludziom spoza dotychczasowych układów. Dlatego powstała specjalna strona internetowa, przez którą mogą zgłaszać się wszyscy chcący kandydować w przyszłorocznych wyborach na radnych, prezydentów miast, burmistrzów czy wójtów, albo tylko wspierać kampanię wyborczą Kukiz'15. To mają być ludzie kompetentni i uczciwi, którym zależy na miejscowości, w której mieszkają.

Ruch Kukiz'15 szuka nie tylko nowych ludzi, ale otwarty jest także na obecnych samorządowców. Wybrani zostaną najlepsi kandydaci, którzy będą walczyli o miejsca w samorządach. I to oni sami, jak podkreślają przedstawiciele Kukiz'15, przygotują programy wyborcze dla swoich miejscowości, bez narzucania czegokolwiek przez władze ogólnopolskie.