Borys Budka, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, przyjechał dziś do Rzeszowa na kolejne spotkanie Klubu Obywatelskiego. Minister sprawiedliwości w rządzie PO-PSL uważa, że Polska przestaje być państwem prawa. Jego zdaniem zapisana w Konstytucji zasada trójpodziału władzy jest przez PiS łamana.