Jak wpajać dzieciom podstawowe wartości? Na co kłaść nacisk w procesie wychowania? Jaka jest tu rola rodziców i nauczycieli? Na takie pytania szukali dziś odpowiedzi uczestnicy konferencji naukowej "Wartości podstawą wychowania w rodzinie i szkole".