Absolutorium dla zarządu województwa - 20 głosów za, 10 przeciw - takim wynikiem zakończyło się głosowanie radnych województwa nad udzieleniem absolutorium Zarządowi za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Choć przewaga głosów na tak wydawała się faktem, ze względu na większość w sejmiku radnych z PiS, to i tak głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja, równa ostrej wymianie głosów z której słynie polski Sejm.

„To nie był budżet marzeń" - tymi słowami budżet województwa z ubiegłego roku określił zarówno marszałek Władysław Ortyl, jak i radni wszystkich trzech klubów w sejmiku województwa: PiS, PSL i PO. Dochody w 2016 roku wyniosły 738 mln. zł, co stanowi 103% planu. Wydatki planowane były na ponad 680 milionów, z czego zrealizowano 90%. Dało to nadwyżkę w wysokości 124 miliony. Pieniądze te przeznaczono m.in. na dotacje dla instytucji kultury, ochronę zdrowia, inwestycje drogowe i melioracyjne, do tego dotacje dla innych Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Skromniejszy niż w ubiegłych latach budżet ostro krytykowała sejmikowa opozycja. Marszałek województwa podkreślał, że w żadnym punkcie budżetu nie było przekroczeń, a zaoszczędzone pieniądze pozwolą na realizację większej liczby inwestycji realizowanych w najbliższych latach przy wsparciu środków unijnych. Za udzieleniem absolutorium Zarządowi Województwa zagłosowało 20 radnych PiS. 10 radnych opozycji PSL-PO zagłosowało przeciw.