Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy zostanie rozbudowany. Za ponad 3 miliony złotych zostanie zrekonstruowanych kilka budowli starego grodu obronnego, a także fragment obwałowania. Będzie też wytyczony nowy szlak turystyczny, promowany w aplikacjach mobilnych. Poprowadzi na Słowację do Hanuszowic, gdzie także jest muzeum i skansen. To wspólny transgraniczny projekt za ponad 6 milionów złotych.

Dyrektorzy skansenu archeologicznego w słowackich Hanuszowicach i trzcinickiej Karpackiej Troi chcą, żeby placówki były jeszcze bliższe tak zwanej archeologii ożywionej. To nic innego jak muzeum, w którym eksponaty można dotykać, brać do ręki i oglądać. Dlatego właśnie w Karpackiej Troi będą na przykład zagrody ze zwierzętami. Wał zostanie usypany z ziemi i wzmocniony konstrukcją z drewnianych kłód dębowych. Po wybudowaniu, archeolodzy będą badali żywotność takiego umocnienia i określali czas modernizowania grodzisk obronnych wczesnego średniowiecza.

Skansen w słowackich Hanuszowicach też chce inwestować w rekonstrukcje budowli historycznych. Inwestycje obu placówek mają uatrakcyjnić skanseny i przyciągnąć turystów. Temu celowi będzie też służył nowy szlak archeologiczny wytyczony między Trzcinicą i Haniszowicami, dostępny w aplikacjach mobilnych. Nowy archeologiczny szlak turystyczny będzie wiódł z Jasła do Nowego Żmigrodu i Krempnej, gdzie są zabytkowe nekropolie z czasów I wojenny światowej oraz drewniane kościoły i cerkwie. Dalej przez granicę w Ożennej i Grabiu na Słowację do Hanuszowic.