W programie rozmowa o rozwoju linii kolejowych w regionie. Uczestnikami debaty będą przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji, które zabiegają o powstanie nowych połączeń w Bieszczadach, Przemyślu, Lubaczowie. Zmagają się z kolejowym wykluczeniem niektórych części Polski. W debacie uczestniczył też będzie przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego.