W Rzeszowie umowy podpisał wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak. Dzięki tym pieniądzom m. in. odtworzony zostanie historyczny szlak pielgrzymkowy z okresu monarchii austro-węgierskiej, odrestaurowane zostaną obiekty historyczne i powstaną nowe szlaki rowerowe. Do 2020 roku na projekty realizowane przez Polskę z sąsiadami jest do wydania 820 milionów euro.

Przejście graniczne Budomierz-Hruszew to jedna z inwestycji zrealizowanych z poprzedniego budżetu transgranicznej współpracy polsko-ukraińskiej. Podkarpackie samorządy i stowarzyszenia wiedzą, że warto angażować się w takie porozumienia. Dzięki nim znajdujący się w sąsiedztwie Budomierza Lubaczów dostał np. dofinansowanie na rewitalizację Rynku, a w Jarosławiu powstała podziemna trasa turystyczna. W Rzeszowie podpisane zostały umowy na 4 z 19 nowych projektów, które są inwestycjami w ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy ze Słowacją.

- Jest ważne dla mieszkańców polsko-słowackiego pogranicza i osób je odwiedzających to właśnie oni będą odbiorcami wielu atrakcji przyrodniczych historycznych i kulturowych, które powstaną w wyniku realizacji projektów, przez obecnych na sali przedstawicieli Słowacji i Polski. – mówił wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Jeden z podpisanych projektów zrealizuje Rzeszów ze słowackim Stropkovem. Przewiduje utworzenie transgranicznego szlaku tematycznego Śladami Austro-Węgier. Będzie miał prawie 130 kilometrów długości i będzie przebiegał z Rzeszowa przez Strzyżów, Duklę, Barwinek i Bukową Horke aż do Stropkowa. Powstaje z myślą aby na terenie dawnej Galicji wskrzesić pamięć o miejscach, w których stacjonowali żołnierze austriaccy.

W Rzeszowie podpisane zostały także umowy w których partnerami są gminy Muszyna, Jeleśna, słowacki Żilin i Lipany - przewidują rewitalizację obiektów historycznych i utworzenie pieszo-rowerowych szlaków turystycznych.

Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki - Dzisiaj podpisywane umowy niewątpliwie przyczynią się do rozwoju i współpracy w zakresie kultury i także rozwoju infrastruktury komunikacyjnej ale i będą służyć rozwojowi wzajemnych relacji o charakterze edukacyjnym.

Ta współpraca już jest bardzo dobra mówił Ivan Skorupa konsul Słowacji w Krakowie.
- W następnym tygodniu będzie wspólne posiedzenie rządu w Krajkowie, a jeśli mówimy o Rzeszowie to w sierpniu będzie uruchomione połączenia z Rzeszowa przez Preszów do Koszyc.

Do 2020 roku na programy współpracy polsko-słowackiej jest 155 milionów euro. Na wszystkie programy transgraniczne z udziałem Polski aż 820 milionów euro.

- Obecnie trwa nabór w zakresie infrastruktury drogowej, który kończy się 30 czerwca, natomiast na wrzesień zaplanowano II nabór w zakresie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, do którego zapraszam. – mówił wiceminister Hamryszczak.

O tym, że warto współpracować ponad granicami przekonało się wiele podkarpackich samorządów. W przypadku gminy Zarszyn i słowackiego regionu Domasza, jej efekt to np. nowa kanalizacja, przystanki autobusowe, wiejskie domy kultury i muzeum twórców ludowych. To obserwatorium astronomiczne w jasielskim liceum to także część wspólnego projektu Karpackie Niebo - realizowanego przez powiat jasielski i słowackie Humenne.