Spotkanie z mediatorem to często dobra alternatywa dla długich i kosztownych procesów sądowych. Dlatego z takiej formy rozstrzygania konfliktów korzysta coraz więcej mieszkańców Podkarpacia.

Zamiast rozstrzygania sporów na sali sądowej - spotkanie z mediatorem. Takie rozwiązanie wybiera coraz więcej osób. Więcej jest też ośrodków prowadzących mediacje. Kolejny powstał właśnie przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. 15 prawników - na początek - ma zająć się mediacjami gospodarczymi - choć skonfliktowani sąsiedzi czy małżonkowie też nie zostaną odprawieni z kwitkiem.

Bartosz Opaliński, dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie - Często przedsiębiorcy w sądach spędzają długie lata dopominając się swoich praw w sprawach chociażby nieuzyskanej zapłaty za wykonane prace, roboty budowlane. Często spór sądowy grzęźnie w gąszczu skomplikowanych zapisów umownych, których rozwikłanie często nie jest możliwe bez udziału chociażby biegłego sądowego.

To oznacza koszty, za które zapłaci ten, kto przegra proces. Jak wyliczyli prawnicy Komisji Europejskiej mediacje znacznie mniej uderzają po kieszeni - bo spotkanie z mediatorem jest o 450% tańsze od procesu. Zajmuje też mniej czasu.

Mariusz Kwolek, prezes Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych - Nie udowadniamy, tutaj nie musimy słuchać świadków, tutaj nie musimy robić opinii biegłych. Tutaj rozmawiamy ze stronami, szukamy istoty problemu, a po jej znalezieniu - szukamy rozwiązań. I co ważne każda strona wygrywa.

Bo sprawny mediator jest w stanie zakończyć spór nawet na dwóch kilkugodzinnych spotkaniach. I pewnie dlatego taki sposób rozwiązywania konfliktów wybiera coraz więcej osób. W 2015 r. w sądach okręgu rzeszowskiego odbyło się kilkanaście mediacji. Rok później już czterysta.

Sędzia Barbara Chłędowska, koordynator ds. mediacji Sądu Okręgowego w Rzeszowie - Nie tylko szybciej, nie tylko taniej ale także umożliwia kompleksowe rozwiązanie wszystkich sporów pomiędzy konkretnymi stronami co niewątpliwie odciąży sądy i spowoduje to, że postępowania przed sądem będą po prostu krótsze.

Zainteresowani już od dziś mogą umawiać się na spotkania w Ośrodku Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. Koszt to około 250 złotych. Na Podkarpaciu do mediatorów trafia najwięcej spraw rodzinnych i cywilnych. Najmniej - przynajmniej na razie - gospodarczych.