Harcerskie pamiątki dla Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej przekazał doktor Jacek Witkiewicz, którego ojciec był przedwojennym skautem we Lwowie i studentem tamtejszego uniwersytetu. Dziś te materiały to ważne źródło informacji między innymi o udziale polskiej młodzieży w walce o niepodległość Polski.

Jednodniówka, czyli pismo wszechskautowe to jedna z najciekawszych pamiątek. Było przepisywane ręcznie i jak zastrzegał autor, wychodziło wtedy, kiedy redaktor ma czas. Ale nie częściej niż raz na miesiąc. Inne, równie cenne, wydawnictwo poświęcone Polskim Termopilom, czyli bitwie pod Zadwórzem z 1920 roku, gdzie polscy żołnierze zatrzymali nacierających na Lwów bolszewików. W zbiorze przekazanym do muzeum są też broszury i podręczniki dla skautów, na przykład ten dla pieszych patrolów wywiadowczych wydany jeszcze przed wybuchem I wojny światowej.

Przekazane do Muzeum wydawnictwa zostaną zakonserwowane, a później zdigitalizowane i udostępnione w Internecie. Tak, by każdy mógł sie z nimi zapoznać i wykorzystać na przykład do prac naukowych. Najciekawsze pamiątki trafią także na wystawę z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.