Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej prezentuje wystawę poświęconą związkom Józefa Piłsudskiego z Wileńszczyzną. Rodzice Marszałka - Józef Wincenty i Maria z Bilewiczów pochodzili ze znanych polskich rodów szlacheckich na Żmudzi. Po upadku Powstania Styczniowego uciekli przed carskimi represjami na Litwę. Tam w 1867 roku przyszedł na świat ich syn Józef. Twórca Legionów rozpoczął antyrosyjską i niepodległościową działalność jako przywódca Polskiej Partii Socjalistycznej i twórca Organizacji Bojowej PPS. Stąd nazwa wystawy: "Czerwonym tramwajem do przystanku niepodległość".

Wystawę przywiózł do Przemyśla Piotr Wdowiak z Łodzi w latach 2008-2012 polski konsul w Wilnie. Jego pasją było podróżowanie po dawnych kresach północno-wschodnich i spisywanie wspomnień potomków polskiej szlachty na Żmudzi i na Wileńszczyźnie. Były to rody niezwykle przywiązane do tradycji i kultury polskiej. Właśnie ten głęboki patriotyzm i przywiązanie do idei niepodległości Polski ukształtowały na całe życie przyszłego naczelnika odrodzonego państwa polskiego. Dla członków Przemyskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych marszałek Piłsudski jest wielkim bohaterem. Marek Szymański, członek Przemyskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych: "...Piłsudski dla mnie to postać wielka, bez której nie byłoby historii Polski dwudziestego wieku, takiej jaka naprawdę jest. To postać naprawdę skomplikowana. Piękny, wielki polski romantyk, kochający Słowackiego, po grobowiec Powstania Styczniowego, a jednocześnie pragmatyk aż do bólu. Tytuł wystawy to "Czerwony tramwaj do przystanku niepodległości". On się przesiadał parę razy z takich tramwajów. Przesiadał się z tramwaju socjalizm na niepodległość, potem z tramwaju Austria na tramwaj Ententa. Wszystko dla jednego celu: dla niepodległości i wielkości Polski."

Piotr Wdowiak w swojej prelekcji zaznaczył, że litewscy politycy często traktują Józefa Piłsudskiego jako agresora i wroga. Nie chcą pamiętać, że w 1920 roku to on na czele polskiej armii odparł daleko na wschód nawałę bolszewicką, ratując niepodległość nie tylko Polski, ale także Litwy i Łotwy. Na Łotwie fakt ten jest bardzo doceniany. Te różnice coraz częściej podkreślane są w przededniu 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Wystawę w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej można oglądać przez dwa miesiące.