Kolejnych 10 szkół z Podkarpacia jest zainteresowanych utworzeniem klas mundurowych, których w regionie jest już 35. W Rzeszowie ich uczniowie spotkali się z wiceministrem Obrony Narodowej Michałem Dworczykiem, który zapowiedział, że jeszcze w tym roku MON przedstawi program współpracy ze szkołami prowadzącymi klasy o profilu wojskowym. Chodzi m.in. o zajęcia praktyczne, sprzęt i programy nauczania.

Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie- to jedna z 35 szkół na Podkarpaciu w których są klasy o profilu wojskowym. Dziś nie wszyscy uczniowie byli w mundurach, bo mają obowiązek nosić je raz w tygodniu. Twierdzą że zawsze robią to z dumą i nadzieją na przyszłość.

Oskar Śledzianowski - Wybrałem klasę mundurową bo myślę już nad wojskiem od gimnazjum i liczę na to, że kiedyś się tam dostanę.

Hubert Przybylski - Mamy tu dożo ciekawych zajęć na jednostkach wojskowych na poligonach mamy co chwilę organizowane wyjazdy - nauka strzelania, taktyki różne w starszych grupach, musztry.

To miedzy innymi efekty takich zajęć - pokaz musztry na uroczystościach patriotycznych zorganizowanych przez Związek Strzelecki Strzelec - bo wielu uczniów klas mundurowych to członkowie Strzelca. Pierwsze klasy mundurowe powstały w Polsce 18 lat temu z inicjatywy Ministerstwa Obrony Narodowej. W 2013 r. było ich już 700, dziś uczy się w nich kilkanaście tysięcy uczniów. Ponieważ przygotowują do służby w wojsku, policji czy straży pożarnej cieszą się dużym zainteresowaniem. Na Podkarpaciu kolejnych 10 szkół chce kształcić w tym kierunku stąd m.in. ta konferencja w Rzeszowie.

- Chcemy poznać jaka jest koncepcja MON jaką rolę wyznaczają tym klasom mundurowym w edukacji, mamy patronat Ministerstwa Obrony Narodowej Ministerstwa Edukacji.


Wiceminister Michał Dworczyk na spotkaniu w Rzeszowie mówił ze klasy mundurowe są ważnym elementem wychowawczym kształtującym postawy pro obronne i patriotyczne.

- Chcemy rozwijać, a w tym roku przedstawić wszystkim zainteresowanym szkołom program zintegrowanego wsparcia dla szkół, które będą prowadziły certyfikowane piony klas mundurowych wojskowych. Zaproponujemy rozwiązania, dzięki którym jeśli szkoła spełni wymagania programowe organizacyjne będą mogły liczyć na poważne wsparcie we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej.

Będzie to między innymi większe zaangażowanie wojska w realizację programów nauczania klas mundurowych.

- Abyśmy my jako wojsko mocniej zaangażowali się w kwestie praktycznego szkolenia abyśmy dali możliwość uczniom żeby zmierzyli się z kwestiami bycia żołnierzem oczywiście. Nie zupełnie jak żołnierze służby stałej czy nasi terytorialni, ale żeby zobaczyli.


Ministerstwo chce też by absolwenci klas mundurowych mieli ułatwiony wstęp na wyższe uczelnie wojskowe. Od ubiegłego roku już mają zagwarantowane m.in. dodatkowe punkty przy rekrutacji do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Wojskowej Akademii Technicznej.