29 marca - Rzeszów

IV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MUZYCZNY pt. „Gdzie się podziały tamte melodie”

Zapraszamy osoby z umiejętnościami wokalnymi, które lubią zapomniane melodie. Chętnie usłyszelibyśmy piosenki ze starych płyt przedwojennych, czy te¿ z lat 50-tych, 60-tych,70-tych,80-tych 90-tych pięknych… a rzadko dziś śpiewanych. Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do dzieci klas I -VI