Poseł Maciej Masłowski z Kukiz 15 ogłosił początek współpracy z innymi środowiskami antysystemowymi. Ruch ma w regionie podejmować wspólne inicjatywy z Endecją, Partią Wolność, stowarzyszeniem KoLiber oraz organizacją Pobudka.

Poseł Maciej Masłowski podkreślał, że współpraca na Podkarpaciu ugrupowań antysystemowych - jak mówią o sobie - nie ma co prawda związku z przyszłorocznymi wyborami samorządowymi, ale ich wspólnej listy nie wyklucza. Na razie jednak wspólnym celem porozumienia jest praca na rzecz obywateli oraz działalność edukacyjna.

- Ktoś może się nie zgadzać z Kukiz15, ale może zgadzać się z Endecją, więc Endecja zaprasza. A może zechce dołączyć do Pobudki, a może do wszystkich naraz. Tam gdzie mu wygodnie. Chodzi o to, żeby przynosił ze swojego terenu informacje np. my mamy problem z dyrektorem szpitala, u nas nie ma chodnika, u nas nie ma tamtego czy czegoś innego. I ja wtedy mogę interweniować w gminie czy w powiecie. A jeśli się nie uda, mogę iść wyżej. I to są właśnie te realne działania.

Przedstawiciele porozumienia chcą także przyciągnąć do współpracy kolejne organizacje i stowarzyszenia.