Po dwóch latach starań, zabiegów i planów jest zielone światło dla budowy Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego przy stadionie Resovii w Rzeszowie. Połowę pieniędzy na inwestycję obiecało Ministerstwo Sportu, drugą połowę dołożą samorządy: Rzeszowa i województwa. Całość ma kosztować 32 miliony złotych.

W ubiegłym roku przez stadion Resovii przewinęło się ponad 15 tysięcy sportowców z całego regionu, tylko w rzeszowskim klubie 200 osób czynnie uprawia lekkoatletykę. Tymczasem Rzeszów był jedynym miastem wojewódzkim w Polsce, które nie posiadało krytego obiektu umożliwiającego uprawianie tej dyscypliny. Miasto zdecydowało, że poprowadzi inwestycję, o co zabiegał Klub Resovia, który ma już gotowy projekt, potrzebną działkę, a nawet pozwolenie na budowę. To oznacza, że inwestycja będzie mogła ruszyć już za kilka miesięcy. Centrum ma kosztować 32 miliony złotych.

Do tego szatnie, zaplecze trenerskie i gabinety lekarskie do badań antydopingowych, których w Rzeszowie nie było. A to uniemożliwiało organizowanie dużych imprez lekkoatletycznych.

Niezależnie od Centrum Lekkoatletycznego Resovii, w Rzeszowie powstanie także Centrum Lekkoatletyczne Uniwersytetu Rzeszowskiego. Na działce przy ulicy Cichej staną dwie hale o łącznej powierzchni 10 tysięcy metrów kwadratowych. Ma to być także miejsce, gdzie prowadzone będą badania naukowe, jak uzyskiwać lepsze wyniki sportowe. Jak twierdzą pomysłodawcy i jednej i drugiej inwestycji, będą się one uzupełniać a nie konkurować.