Termin dostarczenia prac upływa w nieprzekraczalnym terminie 31 marca 2017 r.

W dniu 5 lutego 2007 r. przeżywać będziemy 80-tą rocznica uchwalenia ustawy o Centralnym Okręgu Przemysłowym . Wymienione przedsięwzięcie, które zostało zainicjowane przez Eugeniusza Kwiatkowskiego – ministra skarbu, na początku 1937 r., miało doniosłe znaczenie dla naszego regionu i całej Polski. Produkty wytwarzane na potrzeby wojska i ludności cywilnej w nowo powstałych zakładach, zwiększyły potencjał obronny i gospodarczy II Rzeczpospolitej. Jednocześnie zmniejszyły bezrobocie, a budowa infrastruktury towarzyszącej podniosła poziom cywilizacyjny na tym obszarze. Dzięki ożywieniu gospodarczemu, związanemu z powstaniem nowego okręgu, zaczęły także istnieć nowe, prywatne przedsiębiorstwa, kooperujące z zakładami COP. Fakty te wciąż jeszcze nie w pełni obecne są w świadomości mieszkańców naszego regionu – zwłaszcza młodego pokolenia.

W związku z powyższym Regionalne Stowarzyszenie Pamięci Historycznej, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Muzueum Okręgowe w Rzeszowie, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Rzeszowie oraz Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, chcąc uczcić tę rocznicę, organizuje konkurs na komiks pod tytułem Skrzydła rozwoju w widłach Wisły i Sanu. 80-lecie projektu COP Eugeniusza Kwiatkowskiego. Głównym celem przedsięwzięcia jest wyłonienie najciekawszych prac opartych na faktach, które opisane są w opracowaniach książkowych, na stronach internetowych, w prasie, materiałach archiwalnych oraz w przekazywanych ustnie historiach, dotyczących powstania i funkcjonowania COP na terenie dzisiejszego województwa podkarpackiego w latach 1937-1939.

Wszystkie informacje znajdują się na stronie internetowej pod adresem: http://rsphslad.eu/index.php/pl/skrzydla.