Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie rusza z programem "Przyjazny dom". Tylko w tym roku przeznaczy milion złotych na dotacje, a 5 milionów na niskooprocentowane pożyczki dla mieszkańców regionu, którzy chcą wymienić piece na ekologiczne albo wybudować przydomowe oczyszczalnie ścieków. Wnioski można będzie składać na wiosnę.

Zima trzyma, a Podkarpacie wciąż walczy ze smogiem. Ostatnie pomiary Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska potwierdzają, że potrzebne jest systemowe rozwiązanie problemu. Największym problemem są wysokie stężenia w powietrzu rakotwórczego pyłu PM10. Choć dziś jest w miarę dobrze, tej zimy wielokrotnie przekraczane już były stany alarmowe.

Właśnie w walce ze smogiem ma pomóc projekt "Przyjazny dom". Po raz pierwszy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska proponuje go nie samorządom i firmom, ale bezpośrednio mieszkańcom. Dotacje na wymianę pieców albo na podłączenie domów do ogrzewania np. z MPEC-u mają wynieść 3 tysiące złotych. Na resztę można zaciągnąć niskooprocentowaną pożyczkę. Jest ona udzielana na 10 lat, ale po osiągnięciu efektu ekologicznego można liczyć na umorzenie 15 procent. Pieniądze można wykorzystać także na zakup i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznej oraz zakup i montaż pomp ciepła.

"Przyjazny dom" to także szansa dla tych, którzy chcą wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków albo podłączyć się do gminnej kanalizacji. Program będzie realizowany do 2023 roku.