W programie o chronie dziedzictwa kulturowego w Europie. 1. Węgry – program TV o folklorze, 2. 2. Słowacja – klasztor Kartuzów, 3. 3. Bułgaria – portret Matthiasa Kodenberga, 4. 4. Włochy – zabezpieczanie dzieł sztuki.