Była to okazja do spotkania uczniów i nauczycieli. Obchodzony w Łańcucie jubileusz ściągnął setki osób.

Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie powstał w 1945 roku, jako pierwsza w Polsce szkoła mechanizacji rolnictwa. Dopiero później pojawiły się kolejne kierunku kształcenia - związane z przetwórstwem żywności, budową i eksploatacją samochodów, budownictwem oraz architekturą krajobrazu. Placówka przeobraziła się z rolniczej w ogólnotechniczną. Dziś szkoła słynie z wysokiego poziomu kształcenia zawodowego. Wielu jej absolwentów pracuje naukowo w wyższych uczelniach, pełni kierownicze funkcje w przedsiębiorstwach, organach administracji państwowej i samorządowej. W ciągu 70 lat szkołę ukończyło 8320 absolwentów.