Informacje o Archiwum Programowym

Archiwum Programowe TVP Rzeszów działa od roku 1995, obsługiwane jest przez dwie osoby i mieści się w pomieszczeniach o łącznej powierzchni 90 metrów kwadratowych.

Archiwum Programowe TVP Rzeszów oferuje następujące usługi:
- kwerenda archiwalna – wyszukanie materiału filmowego wraz z możliwością obejrzenia na zestawach przeglądowych w pomieszczeniach AP
- wykonanie kopii (na płytę DVD) materiału archiwalnego znajdującego się w zasobach programowych

Informujemy ponadto o możliwości skorzystania z materiałów filmowych z lat 60-tych i 70-tych XX wieku znajdujących się w zasobach archiwalnych Telewizji Polskiej. Archiwalia te ze względu na swą wartość historyczną i dokumentacyjną, w znakomity sposób uzupełniają tradycyjne źródła informacji o dziejach Podkarpacia. TVP S.A. w Rzeszowie dysponuje wydrukami katalogowymi przygotowanymi przez TVP Kraków oraz Ośrodek Dokumentacji i Zbiorów Programowych w Warszawie, które dają pełną informację o posiadanych przez telewizję programach archiwalnych dotyczących regionu.
Powyższe materiały można zamówić poprzez Regionalną Agencję Producencką TVP Rzeszów. Zgodnie z Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych TVP S.A. udostępni w/w materiały archiwalne wyłącznie w formie kopii, na podstawie licencji zgodnie z obowiązującym cennikiem. Proponujemy również usługę związaną z realizacyjno – technicznym opracowaniem zamówionych materiałów obejmującą przegląd i transfer nagrań oraz montaż kopii.

Zapraszamy do zapoznania się z archiwalnymi materiałami filmowymi i skorzystania z naszej oferty.

tel. (17) 86-13-360

e-mail:
Anna Pietraszek
Małgorzata Zygo

Zgłoszenie użytkownika i Oświadczenie użytkownika wypełnione i podpisane powinny trafić do Archiwum wraz z podaniem o udostępnienie materiału filmowego. Zgoda Dyrektora na wykonanie usługi oraz wypełnione Zgłoszenie użytkownika i Oświadczenie użytkownika pozwolą na realizację zamówienia.